Czy podsłuch jest legalny?

Czy podsłuch jest legalny?

Legalność podsłuchów w Polsce to temat wymagający doprecyzowania ważnych kwestii. Urządzenia podsłuchujące w dobie nieustannego rozwoju technologii mogą przybierać różne formy:  podsłuch ukryty w urządzeniu USB, długopisie czy przypince. Możliwości jest wiele, tak jak i wiele miejsc ich zainstalowania, dlatego wyróżniamy m. in.: podsłuch w telefonie, podsłuch w komputerze, podsłuch w domu lub podsłuch GPS.  Po dokonaniu zakupu niewiele osób zastanawia się nad ich legalnością i ewentualnymi sankcjami za użycie podsłuchu, zapominając, że jest to broń obosieczna. Oczywiście często jest to jedyny sposób, by uzyskać niezbite dowody na zdradę małżonka, stosowanie mobbingu w miejscu pracy lub udowodnienie gróźb. Tak więc, czy podsłuch jest legalny? Zakup urządzenia jest legalny i to jedna sprawa. Druga natomiast to legalność podsłuchu, jaki masz zamiar zainstalować.

Podsłuch a prawo

Podsłuchiwanie godzi w konstytucyjne prawo do prywatności i wolności (art. 49. Konstytucji RP). W doktrynie podsłuchiwanie stanowi przestępstwo przeciwko ochronie informacji (art. 267 k.k.).  Co grozi za podłożenie podsłuchu?:

§ 1. 

Kto bez uprawnienia uzyskuje dostęp do informacji dla niego nieprzeznaczonej, otwierając zamknięte pismo, podłączając się do sieci telekomunikacyjnej lub przełamując albo omijając elektroniczne, magnetyczne, informatyczne lub inne szczególne jej zabezpieczenie, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

§ 3. 

Tej samej karze podlega, kto w celu uzyskania informacji, do której nie jest uprawniony, zakłada lub posługuje się urządzeniem podsłuchowym, wizualnym albo innym urządzeniem lub oprogramowaniem.

Przestępstwo ścigane jest na wniosek osoby pokrzywdzonej, która może oskarżyć Cię o naruszenie jej dóbr osobistych (art. 24 k.c.). W sytuacji,  gdy właśnie się rozwodzisz lub chcesz udowodnić mobbing, to z pewnością przysporzyłoby tylko kłopotów. Przykład stanowi orzeczenie Sądu Rejonowego Szczecin -Prawobrzeże z 2016 roku, sygn. akt. IV K/ 682/14. Kobieta założyła podsłuch w mieszkaniu, by udowodnić zdradę męża. Podczas rozprawy sąd dopuścił dowód z podsłuchu, jednak powódka miała wytoczoną sprawę karną w osobnym postępowaniu.

Kiedy można założyć podsłuch?

Wydawać by się mogło, że kodeks karny jasno przedstawia sprawę: podsłuch jest nielegalny. Otóż nie. Są pewne sytuacje, które dopuszczają użycie podsłuchu.

Owoc zatrutego drzewa

W postępowaniu karnym sąd może dopuścić dowód stanowiący tzw. owoc zatrutego drzewa, czyli pozyskany z naruszeniem przepisów prawa. Mowa o najcięższych przestępstwach, które zagrażają ludzkiemu zdrowiu oraz życiu. Rozboje, zorganizowane grupy przestępcze, handel ludźmi. Dowód ten może mieć charakter międzynarodowy. O dopuszczeniu takiego dowodu zawsze decyduje sędzia. Oznacza to, że w jednej sprawie podsłuch zdobyty nielegalnie może zostać dopuszczony, w innej zaś nie.

Nagrywanie dyktafonem

Nieco inaczej sprawa wygląda, gdy narzędziem jest dyktafon. Każdy może nagrywać spotkanie, w którym uczestniczy, jednak powinien poinformować o zamiarze nagrywania i uzyskać tym samym zgodę (najlepiej na piśmie).W przeciwnym razie narażasz się na proces cywilny.

Wyjątek od reguły stanowi sytuacja, kiedy tylko poprzez podsłuch możesz zdobyć niepodważalne i autentyczne dowody na zaistnienie przestępstwa np. przemoc fizyczną, wykorzystywanie seksualne, wręczenie łapówki lub groźby utraty życia. Pewne rzeczy bardzo trudno udowodnić jest na sali sądowej lub jest to niemożliwe tzw. słowo przeciwko słowu.

Na własny użytek

Podsłuch w komputerze lub miejscu pracy możesz wykorzystać na własny użytek. Oznacza to, że materiał nie zostanie rozpowszechniony i udostępniony osobom trzecim. Podsłuch w tym przypadku stanowi grunt dla przygotowania legalnych dowodów. Za przykład może posłużyć pracodawca, któremu urządzenie inwigilujące dostarcza dowodów na to, że jeden z pracowników działa na szkodę firmy. Pracodawca nie może legalnie zwolnić pracownika, jedynie zyskuje pewność, co do sytuacji. Dopiero kolejne kroki mogą zmierzać do rozwiązania umowy zgodnie z literą prawa i innych konsekwencji.

Pomoc biura detektywistycznego Kraków

Założenie podsłuchu podczas sprawy rozwodowej, wykrycie nieuczciwej konkurencji, udowodnienie mobbingu lub przemocy, wymaga odpowiedniej wiedzy, by nie narazić się na sankcje prawne. Doświadczony detektyw uzyska dowody w sposób dyskretny z wykorzystaniem wysokiej jakości sprzętu, bez naruszenia dóbr osobistych.  Wiele osób kontroluje za pomocą podsłuchu partnera, podejrzanego o romans. Lepszym wyborem jest pomoc detektywa, który w sposób bezpieczny zdobędzie dowody. Do jego zadań należy również wykrywanie podsłuchów. Jeśli masz podejrzenie, że jesteś podsłuchiwany, skontaktuj się z naszym biurem. Legalne korzystanie z urządzeń podsłuchowych może przynieść wymierne korzyści, a nawet uratować czyjeś życie. Nieumiejętne wykorzystywanie nowoczesnej technologii  jest balansowaniem na krawędzi prawa.

Dlaczego kobieta zdradza?

Czy podsłuch jest legalny?
Kiedy można założyć podsłuch