Uprowadzenie i porwanie dziecka przez rodzica

Porwanie dziecka przez rodzica

Jednym z podstawowych czynników prowadzących do wystąpienia porwania lub uprowadzenia dziecka przez jednego z rodziców, jest rozpad związku lub małżeństwa. Bardzo często po orzeczeniu rozwodu przez sąd, mimo ustalonego planu sprawowania opieki nad dzieckiem lub dziećmi, jedna ze stron nie wywiązuje się z ustaleń. Zanim dojdzie do ostateczności ma miejsce konflikt; do głosu dochodzi wiele emocji takich jak gniew, zazdrość, nienawiść czy lęk.

Uprowadzenie dziecka przez rodzica wynika najczęściej z poczucia krzywdy przez osobę, która się niego dopuszcza. Jest również wyrachowaną formą zadania bólu partnerowi lub próbą zastraszenia. Niestety dzieci są bardzo często traktowane jako tzw. karta przetargowa w konfliktach. Wszystkie te czynniki mogą doprowadzić do bardzo niebezpiecznych sytuacji takich jak porwanie rodzicielskie lub uprowadzenie dziecka przez rodzica. Są to coraz częstsze sytuacje. Wyjaśniamy, na czym polega kluczowa różnica pomiędzy uprowadzeniem a porwaniem dziecka, sprawiająca, że tylko jeden z czynów jest przestępstwem.

Porwanie rodzicielskie

W zarządzeniu nr 124 Komendanta Głównego Policji z dn. 4 czerwca 2012 r. możemy się zapoznać z definicją porwania rodzicielskiego. Jest to sytuacja, w której jeden z opiekunów lub rodziców, mających pełną władzę rodzicielską bez woli i wiedzy drugiej strony, pod pretekstem krótkotrwałego widzenia, zatrzymuje przy sobie dziecko na stałe bądź wywozi je poza granice kraju. Tym samym pozbawia drugą stronę, mającą także pełną władzę rodzicielską, kontaktu z dzieckiem. Porwanie rodzicielskie dziecka odbywa się często poprzez wcześniejsze wyprowadzenie go ze szkoły, przedszkola i przewiezienie do innego miejsca.

Często po sprawie rozwodowej, zalecenia sądu, co do wspólnej opieki nie są respektowane, a kontakty z dzieckiem utrudniane. Porwanie rodzicielskie występuje zatem wówczas, gdy rodzic porywający ma pełną władzę rodzicielską. W doktrynie czyn ten nie wypełnia znamion czynu zabronionego z art. 211 k. k., zatem nie stanowi przestępstwa. Rodzic, któremu uprowadzono dziecko, rzadko może liczyć na wsparcie organów ścigania, które nie mają podstaw prawnych do wszczęcia postępowania. Czyn ten traktowany jest jako konflikt rodzinny, nie mający charakteru kryminalnego. Niewiarygodne, jednak prawdziwe.

Co zrobić, gdy Twoje dziecko stało się ofiarą porwania przez partnera?

  • Zgłoś się do biura detektywistycznego. Przeprowadzimy czynności, mające na celu ustalenie miejsca pobytu dziecka oraz pomożemy, zgodnie z prawem, odzyskać Twoje dziecko.
  • Złóż wniosek do sądu o ograniczenie lub pozbawienie władzy rodzicielskiej; o ustalenie kontaktów; o odebranie dziecka.

Uprowadzenie dziecka przez rodzica

O ile porwanie rodzicielskie nie stanowi przestępstwa, uprowadzenie już nim jest. Za uprowadzenie dziecka grozi odpowiedzialność karna  wynikająca z wspomnianego już art. 211 k.k.:

Kto, wbrew woli osoby powołanej do opieki lub nadzoru, uprowadza lub zatrzymuje małoletniego poniżej lat 15 albo osobę nieporadną ze względu na jej stan psychiczny lub fizyczny, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Wywiezienia lub zatrzymania dziecka dokonuje rodzic lub opiekun, którego władza rodzicielska została zawieszona, ograniczona lub odebrana. Co dokładnie oznacza uprowadzenie? To zabranie ze sobą osoby, uciekanie z nią, przeniesienie w inne miejsce pobytu lub przeprowadzenie.  Czyn ten jest bardzo podobny do porwania rodzicielskiego. Cienką granicę między nimi wyznacza status prawny  władzy rodzicielskiej. Uprowadzenie dziecka przez rodzica, nie mającego pełni praw rodzicielskich, daje prawne podstawy policji oraz prokuraturze, aby wszcząć śledztwo.

Znając definicję obu czynów, wiesz, kiedy możesz liczyć na pomoc policji i prokuratury. Pamiętaj, że oba czyny stanowią nadużycie władzy rodzicielskiej. Trwające konflikty powodują, że zapomina się o dobru dziecka, które jest tutaj najbardziej pokrzywdzone.

Co zrobić, gdy Twoje dziecko zostało uprowadzone przez partnera?

  • Zgłoś sprawę na policję. Nie zwlekaj.
  • Złóż wniosek do sądu o odebranie dziecka,  jeśli nie znasz miejsca pobytu- o jego ustalenie.
  • Złóż wniosek do sądu o pozbawienie praw rodzicielskich lub ich ograniczenie.
  • Zgłoś się do biura detektywistycznego. Pomożemy Ci we wszystkich formalnościach. W czasie,  gdy organy ścigania będą prowadziły dochodzenie, detektyw może prowadzić własne śledztwo i ustalić szczegółowo okoliczności uprowadzenia, jak i świadków. Wszystkie informacje zostaną przekazane policji.
Uprowadzenie dziecka przez rodzica