Jak działa prywatny detektyw?

Co robi prywatny detektyw?

Na często stawiane pytanie – co robi prywatny detektyw, najprościej można odpowiedzieć, że pomaga ludziom rozwiązać ich problemy. Z pomocy naszej agencji detektywistycznej korzystają osoby, które na co dzień doświadczają uczucia niepokoju, lęku, złości czy skrzywdzenia.

Przede wszystkim naszym zadaniem jest dostarczenie wiarygodnych i rzetelnych informacji, popartych zebranymi dowodami z różnych źródeł. Uzyskanie wyczekiwanych rezultatów sprawia, że dysponujemy ważnymi dowodami w sprawach rodzinnych, karnych lub gospodarczych. Nikt nie chce czuć się oszukany i każdy ma prawo do poznania prawdy.

Jak działa prywatny detektyw?

Prywatny detektyw wypełnia lukę pomiędzy procedurami organów ścigania a osobistym i niekonwencjonalnym podejściem do sprawy. Podejmuje działania szybko, ponieważ nie obejmują go wewnętrzne procedury – tak jak w policji. Oczywiście prywatny detektyw zdobywa informacje w ramach obowiązującego prawa. Uprawnienia detektywa reguluje ustawa o usługach detektywistycznych.

Klienci proszą czasem o działania, które mieszczą się poza kompetencjami i uprawnieniami detektywa. Jak działa prywatny detektyw? Dobry detektyw nie narazi siebie ani klienta na sankcje karne. Zatem  zadaniem prywatnego detektywa są działania operacyjne, polegające na zbieraniu dowodów poprzez obserwację i rozwijanie sieci kontaktów bez naruszenia prawa.

Czy podsłuch jest legalny?

Jak działa prywatny detektyw i w jaki sposób zbiera informacje? Oczywiście żadna agencja detektywistyczna nie zdradzi, jak detektyw zdobywa informacje w toku pracy operacyjnej, ale wśród powszechnie znanych metod możemy wymienić:

• Biały wywiad- gromadzenie informacji, pochodzących z ogólnodostępnych źródeł (np. weryfikacja kontrahenta, sprawy rozwodowe, poszukiwanie osób i mienia).

• Obserwację osób, miejsc i mienia.

• Oględziny miejsc i rzeczy, powiązanych ze sprawą.

• Wywiad gospodarczy, działania „pod legendą”.

• Dokumentowanie zdarzeń za pomocą specjalistycznego sprzętu.

• Weryfikowanie informacji przekazanych od klienta.

• Opracowanie zgromadzonego w toku śledztwa materiału  i przygotowanie sprawozdania.

Zanim jednak agencja detektywistyczna podejmie jakiekolwiek działania, analizuje sytuację i ustala szczegółowy plan działania oraz czas pracy, niezbędny do osiągnięcia wymiernych rezultatów.

Na czym jeszcze polega praca detektywa?

Praca śledczego to udział w skomplikowanych i żmudnych sprawach. Skuteczny detektyw ma w sobie coś z psychologa i aktora. Potrafi słuchać, wyciągać wnioski i nie boi się ryzyka, oczywiście w granicach prawa. Umiejętnie nawiązuje kontakty, nie wyróżnia się w tłumie i jest spostrzegawczy. Doskonale rozumie mowę ciała rozmówcy, jego intencje i skutecznie zdobywa informacje.

Uprawnienia detektywa

Wiele osób zastanawia się, czego nie może zrobić detektyw. Tę kwestię wyjaśnimy w kolejnych wpisach. Mimo że uprawnienia prywatnego detektywa są ograniczone, to dysponuje on środkami i metodami, pozwalającymi zebrać materiał dowodowy. Gdy chodzi o zaginięcie osoby, policja rozpoczyna działania po upłynięciu 48 godzin, detektyw ma prawo podjąć śledztwo natychmiast. Policja nie podejmie się czynności, choćby takich jak: weryfikacja kontrahenta czy ustalanie majątku dłużników.

Prywatny detektyw – czy warto?

Detektyw dociera do prawdy, która przynosi wiele korzyści:

• Uwolnienie się od ciężaru ciągłych podejrzeń.

Zerwanie toksycznych relacji.

• Zadbanie o bezpieczeństwo rodziny.

• Zabezpieczenie interesów firmy.

• Zdobycie dowodów, pozwalających skazać przestępcę.

Czy warto zatrudnić prywatnego detektywa? Korzyści jest wiele, bowiem od zebranych dowodów może naprawdę dużo zależeć. Prywatny detektyw bada poszlaki i najdrobniejsze szczegóły, które mogą nadać sprawie nowego biegu. „Biada detektywowi, który powie: Ten fakt jest tak drobny, że nie może mieć znaczenia (…)”. Masz pytania? Skontaktuj się z  nami! Agencja Detektywistyczna AM Detektyw Kraków służy pomocą.

jak działa prywatny detektyw
prywatny detektyw czy warto